EMA VIETNAM 2024

Thời gian: 08-10/05/2024

Địa điểm: WORLD TRADE CENTER BINH DUONG NEW CITY (BDNC)
A19 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
B11, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam